نام

نام خانوادگی

سمت

مدرک تحصیلی

سابقه کار

مژگان

اصغری

مسئول بهداشت حرفه ای

کارشناس بهداشت حرفه ای

طرحی

 

 

 

 

 


شرح وظائف واحد بهداشت حرفه اي

 

 

فعاليتهاي جاري :

 

0       انجام معاينات ادواري كارگران كارخانجــات و معادن .

0       اندازه گيري عوامــل زيــــان آور فيـــزيكي و شيميايي محيط كار .

0       كنترل عوامل زيان آور محيط كار .

0       بهسازي محيط كار کارگران .

0       اجرای طرح ضربت .

0       طرح بسيج سلامت نوروزي.

0       نظارت بر فعاليتهاي خانه هـــاي بهــداشت، كارگري، كارخانجات و معادن .

0       نظارت بر فعاليت معــــــادن و كارخانجـات .

0       تشكيل كلاسهاي آموزشي جهت كارگران .

0        همكاري با ساير ارگانها و ادارات در خصوص كنترل شغلهاي مزاحمت زا در مناطق مسكوني


  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-11-20 11:31        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ