واحد سلامت نوجوانان جوانان و مدارس
یکی از واحدهای ستادی حوزه معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی می باشد، ایجاد جامعه ای که نوجوانان وجوانانی توانمند و سالم در همه سطوح جسمی، روانی، اجتماعی دارد به صورتی که این جوانان از معیارهای شیوه زندگی سالم نه تنها در دوره جوانی بلکه در دوره میانسالی و سالمندی آگاهی داشته و با عمل به این موارد در تمام دوره عمر با نشاط و کارآ زندگی کنند ازاهداف این واحد است. به طور کلی واحد سلامت نوجوانان جوانان و مدارس با سه هدف زیر فعالیت می نماید:
- ارتقاء توانمندی های اطلاعاتی مورد نیاز گروه هدف در زمینه های مختلف سلامت برای اصلاح و بهبود شیوه های زندگی سالم
- افزایش دسترسی گروه هدف به خدمات بهداشتی درمانی در کلیه ابعاد جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی
 
- فراهم آوردن زمینه ایجاد محیط ایمن و بهداشتی برای گروه هدف


مدرک تحصیلی

سمت

نام خانوادگی

نام

کارشناس مامایی

مسئول واحد سلامت نوجوانان ، جوانان و مدارس

نگهبان

شراره

 مسئول واحد سلامت نوجوانان جوانان و مدارس

 
 

معاینات دوره ای دانش آموزی، پرونده سلامت مدرسه، حوادث و سوانح،  ایمنی مدارس، سرطان، رابطHSR  .

معاینات دانشجویی،طلاب و جوان،بلوغ، واکسیناسیون توام اول متوسطه، هفته سلامت و سایر مناسبت ها،معاینات دانش آموزان عشایر ،مدارس شبانه روزی،رابط وب سایت ،رابط روابط عمومی، رابط رسانه

آموزش سلامت در مدارس ورابط آموزشی، سامان دهی بوفه و میان وعده دانش آموزی، شیر مدرسه و آهن یاری،رفتار های پر خطر

مدارس مروج سلامت ، معاینات پدیکلوزیس ،رابط آمار، هماهنگ کننده جلسات کمیته درون بخشی و شورای برون بخشی سلامت مدارس.

  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-8-14 11:29        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ